Ocak 18, 2018

9. Bölüm

Mistisizm ve Tasavvuf * M.Eliade için iman, dini deney yoluyla elde edilmiş bir yeni boyuttur. (Hz.) İbrahim’in, oğlu İshak’ı kurban etmeye teşebbüsü için şunları yazıyor: “…böyle […]
Ocak 18, 2018

8. Bölüm

Dini deney mefhumu * Devamlı surette karşımıza çıkacak bir kavram da biraz önce eksik olarak “dinî deney” diye tercüme ettiğimiz religious experience kavramıdır. Bu konulara yaklaşıp […]
Ocak 18, 2018

7. Bölüm

Transcendent / Transcendental kavramı * Transcendent sözcüğü, genel olarak “üstün, faik, artuk”[1] demek olup felsefe alanındaki karşılığı “müteal” oluyor ki “deney dünyasını aşan; başka bir tabiattan olan” manasına […]
Ocak 18, 2018

6. Bölüm

 Din toplumsal kültürün asli bir öğesidir  * Başlarda bir güçten, ağaçlarda, kayalarda, suda… bulunan, Anadolu’dan uzaktaki mana’dan söz etmiştik. Cesaret Türklerde yürekte, Moğol’larda kebettedir. Bırakalım bunları […]