Ocak 18, 2018

13. Bölüm

Kurban ritüeli *  Latince “kurban” karşılığındaki sacrificium, sacer ile facere (yapmak) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmekle işin içine yine “kutsiyet” kavramı karışmış oluyor. Genel olarak “bir şeyin […]
Ocak 18, 2018

12. Bölüm

Kutsinin tarifine yarayacak kutsi olaylar * Dönelim kutsî’nin tarifine. Bunu yapabilmek için münasip miktarda “kutsiyet”e, yani kudsî hadiseye sahip olmamız gerekir ki burada rituslar, mitoslar, İlâhî […]
Ocak 18, 2018

11. Bölüm

Din olgusunun sosyolog’lar tarafından nasıl algılandığına dair * Görüldüğü gibi sosyolog’lar dinin etüdüne üç ayrı açıdan yaklaşmışlar. Önce, sosyal hareketin anlaşılması bakımından bir esas kuramsal sorun […]
Ocak 18, 2018

10. Bölüm

Kudsi ve cismani arasındaki çizgi * Görülemez (nâbedid) ve anlaşılmaz (fehm olunmaz)lar âlemini zatî mevcudiyet ve kalbî gerçek niteliklerini haiz kılmayı amaçlayan dinî denemeye de “mistisizm” […]