Ocak 18, 2018

17. Bölüm

Sır ayinleri – mysteries * Bağdat çarşı (suk)larında çınlayan bu vaazın karşısına mutasavvıf, kazaî ve siyasî çevreler müttefiken dikildiler. Hallaç, kerametleri ifşa etmek (böylece peygamberlerle eşit olmak); […]
Ocak 18, 2018

16. Bölüm

Hallaç olayı * Tasavvufun, İslâm ilâhiyatında nasıl bir sorun olarak kaldığını görmüştük. İnsanların ruhlarına âşık, onların içine giren, onları tahmin eden ve bu yüzden de “gönüllerin […]
Ocak 18, 2018

15. Bölüm

“Kült” kavramınının tarifi * Sık sık kullandığımız ve kullanacağımız “kült” kavramını da açıklığa kavuşturmamız gerekir. Kült, dinin ilâhiyata ait veçhesinden farklı olarak, bir tanrı ya da […]
Ocak 18, 2018

14. Bölüm

Anadolu’nun üç büyük din tarihindeki yeri * İnanç ve din konularına dâhil tariflere devam etmeden önce, çok önemli gördüğümüz bir hususu açıklamakta fayda mülâhaza ederiz. Tarihin, […]