Ocak 18, 2018

21. Bölüm

İmanın dini yaşam çerçevesi dahilinde tanımı * İman, her ne kadar dinî yaşam (experience)a münhasır değilse de bu yaşam çerçevesindeki tezahürlerinden yola çıkarak onu daha iyi […]
Ocak 18, 2018

20. Bölüm

İntuition – hads * “The Oxford English-Arabic Dictionary”, “intuition” karşılığında “hads badiha, basiret-i fıtriya”; “intuitive” karşılığında da “hadsî, badahî, (marifet-i) bi’l fıtra” tabirlerini veriyor. Biz bunlardan […]
Ocak 18, 2018

19. Bölüm

İslam’da ilham – revelation * “İlham”, kelime manasında “lokmayı yutturmak” demek olup Kuran’da sadece Şems Suresi’nde (91/8) geçer. Burada “işte O (Allah), ona (nafs) günahlarını ve […]
Ocak 18, 2018

18. Bölüm

Initiation – sırra vakıf olma (erginlenme)  * “Initiation” (insiasyon *) ı A. Handjéri “dühûl fi harim-ül esrar”, “initiate” fiilini de “mahrem-i esrar-ı tarikat etmek” şeklinde tarif […]