Ocak 18, 2018

25. Bölüm

Sihir ve superstition * Bir toplumun üretim yöntem ve araçları ne kadar ilkel olursa o toplumu kötü talih o kadar çok etkiler. Don olayını önceden tahmin edemiyor […]
Ocak 18, 2018

24. Bölüm

Tanrı mefhumunun içerdiği kavramlar * Tanrı kavramı, beraberinde salt hükümranlık (sovereignty)ninkini sürükler. “Her idare sistemi” diyor B. Crick[1] “mutlak olarak karar verme ve verilmiş kararı uygulamada […]
Ocak 18, 2018

23. Bölüm

“Bu Dünya nasıl meydana geldi” sorusunu yanıtlayan mitoslar * Kitab’ın devamında ise şekil değişiyor (2/4-25). Burada Allah kâinatı aşağıdaki sıraya göre bir günde hâlk ediyor: kara, […]
Ocak 18, 2018

22. Bölüm

Ontology kavramının açıklanması * Sözlüklerin “mükevvenat bilgisi” diye tarif ettikleri ontology (ontoloji) , felsefenin özellikle varlıkların tabiatıyla, yani mücerrette gerçekle uğraşan dalına verilen isim olup metafizikte, […]