146. Bölüm

Ocak 18, 2018

146. Bölüm

Ölme ve dirilme motifleri hakkında kuramsal açıklama * Konuyu değiştirmeden önce, çok sık karşılaştığımız ölme ve dirilme motifleri üzerinde bir kez daha kısaca eğlenelim. Aslında Mysterion’lar […]
Ocak 18, 2018

145. Bölüm

Doğu halk masallarının Türkçeye çevrilmesi * Doğu halk masallarının çevirisine çok erken çağlardan itibaren girişilmiş olması, bunların içeriklerine duyulan ilginin bir ifadesi olmalıdır. Görelim bunlardan birkaçını:[1] […]
Ocak 18, 2018

144. Bölüm

Anadolu halk hikayelerinde bahadır kız tipleri * Biraz önce sözünü ettiğimiz pehlivan, bahadır kız motifi üzerinde biraz eğlenmeye değer. Aslında masallarımızda kadınlar iki türlü faal rol […]
Ocak 18, 2018

143. Bölüm

Halk hikayelerinin önemi * “Kunoş’a göre bütün halk kitapları (basılmış halk hikâyeleri) eski bir membaa irca edilebilir. “Lisan ve mevzularından istidlal edildiğine göre bunların ilk vatanı […]