Ocak 18, 2018

42. Bölüm

Tanrıça – Tanrı hieorogamisi * Arinna’nın[1] Güneş-tanrıça’sını yerine oturtmak daha güç oluyor. O, gördüğümüz gibi boğayla müzdeviç atmosfer tanrısının eşi olup en önemli dinî merkezin, yani […]
Ocak 18, 2018

41. Bölüm

Phallus sembolizmi * Şimdiye kadar hep bakire olarak taptığımız Tanrıça’yı artık evermenin zamanı geldi. Bunu ön Asya’dan itibaren Hindistan’a kadar, özellikle Küçük Asya’daki kültünün hikâyesiyle beraber […]
Ocak 18, 2018

40. Bölüm

“Tanrı ikametgahlarının” kutsal mahallere dönüşmesi * Tanrılara, kral saraylarına müşabih “ikametgâh”lar (mabetler) inşa etmeden önce insanlar, bir nevi sihrî-dinî enerji miksefeleri (kondansatörleri), mana hazneleri telakki edilen […]
Ocak 18, 2018

39. Bölüm

Ana tanrıçanın kış uykusuna yatma keyfiyeti – Gömülü bir tohum gibi Tanrıçanın bitkisel tabiata sahip olması *  Buraya kadar âdemoğlunun, daha ilk günlerinden itibaren düşünce sisteminin […]