Ocak 18, 2018

58. Bölüm

Anadolu’da Raks * Raks’lara dönelim. Artemis, maiyetindeki peri kızları olmaksızın tasavvur edilemezdi. Bir halk deyimine göre “Artemis nerede dans etmemişti ki?”. Bu da, “nerede Artemis için […]
Ocak 18, 2018

57. Bölüm

Demeter Eleusis şenlikleri – Buğday başağı * Önceleri beş senede, sonraları üç senede bir kutlanan Eleusinia’lara bütün Grek’ler davetli bulunurlardı. Bu bayramlar “adı, buğday, ya da […]
Ocak 18, 2018

56. Bölüm

Müşterek ata’dan Allah baba’ya * Yukarda bir “müşterek ata” anlayışından söz etmiştik. Bu atayı büyük ailenin “ihtiyar”ı temsil eder.[1] Büyük topluluklarda, ata Kagan tarafından canlı olarak […]
Ocak 18, 2018

55. Bölüm

Saz şairi Orpheus * Bütün bunların yanı sıra bir de Orpheus var, mitosun Trakya-Phrygia menkıbe ve destanlarının “saz şairi” olarak takdim ettiği Orpheus; çok sevdiği ve […]