62. Bölüm

Ocak 18, 2018

62. Bölüm

İnançlarda süpürgenin yeri * Elbeyli’de, “odada bir sarı süpürge bulundurmak gerekir” diye anlatıldığından söz etmiştik. Hem de “sarı” olacak olan süpürgeyi küçümsemeyelim. Gerçekten o, göründüğü gibi […]
Ocak 18, 2018

61. Bölüm

Rahim sembolizmi *  Tohumun toprağın sinesine gömülmesi, orada uykuya yatması ya da “ölmesi”, sonra zamanı gelince yeşermesi, dünya üstüne çıkması… ve yine “ana rahmine dönmesi”, buna […]
Ocak 18, 2018

60. Bölüm

Sümer Tanrısı Dumuzi ve Akad Tanrısı Temmuzun ölümü ile ilgili temsili festivaller * Ve de Sular’ın tanrısı Apsu. Onun “enmuzec-ı evvel’lerin mihrabında, kaderler hücresinde” eşi Damkina, […]
Ocak 18, 2018

59. Bölüm

Çatal hüyükte ana tanrıçanın üç şekilde temsil edilmesi * Çatal Hüyük’te ulûhiyetin esas mümessili tanrıça olup üç şekilde gösterilirdi: genç kadın, bir çocuk ya da bir […]