Ocak 18, 2018

66. Bölüm

Hititlerde tanrıların babası Kumarbi * Dönelim yine Anadolu’ya. Hurri-Hitit “theogony”sinin, yani tanrıların tevellüt hikâyelerinin baş aktörü, “Tanrıların Babası” Kumarbi’dir. İlk safhada, “gökte hükümranlık”, ilk tanrıların teselsülü […]
Ocak 18, 2018

65. Bölüm

Anadolu’nun dini syncretism konusundaki yeteneği * Ve tarihin büyük vakıası: Anadolu symbiosis’i ve Hitit syncretism’i. Anadolu’nun, M.Ö. VII. binden itibaren İsa’ya kadar geçen zaman içindeki hayret […]
Ocak 18, 2018

64. Bölüm

Adak kavramı üzerine * “Vermem sana çek candan elin ey melek el-mevt Canânıma nezr eylediğim cana dokunma” (Âşık Ömer) Konularımızla yakından ilgili olup da sık sık […]
Ocak 18, 2018

63. Bölüm

Kayalara ve taş’lara dini değer atfedilmesi * Daha önce megalithik yapılardan söz etmiş ve doğu Anadolu’da rastladığımız mezar taşlarıyla bazı benzerliklere dikkati çekmiştik. Gerçekten çok önemli […]