Ocak 18, 2018

70. Bölüm

Bir mahallin kutsallaşması meselesi * Her kratophany ve her hierophany, hiçbir fark arz etmeden, kendilerine sahne olmuş mahallin suretini tebdil ederler: o ana kadar lâdinî olan […]
Ocak 18, 2018

69. Bölüm

Ejderhaları mağlup eden kahramanlar kimdi? * Ejderhalarla, devlerle, cinlerle dövüşen ve onları mağlûp eden bu kahramanların kökeni ve ontolojik yapısı nedir? Pindares (M.Ö. 521-441), varlıkları üç […]
Ocak 18, 2018

68. Bölüm

Zerdüştün Anadoluda bazı heterodoks evlatları * Zerdüşt, ne Mısır anlamında falcı tipinde, ne de İbrani’lerinkine benzer bir peygamberdi. Hali yerip, ırkının geçmişini ve geleceğini methediyordu. Halin […]
Ocak 18, 2018

67. Bölüm

Anadoluda yürüyen binek taşları * Yukarda anlatılan, Hacı Bektaş’ın horoza binme öyküsü bugün dahi canlılığını korumaktadır: “Arabacım manevî bir hissin verdiği heyecanla… ‘işte işaret taşları’ dedi… […]