Ocak 18, 2018

82. Bölüm

Mersin ağacı hakkında *  Güney ve Orta Anadolu’da mersin ağacına ve meyvesine murt (Ada, İç, Ant, Çr, Nğ, Hat) denmekte olup bunun Rumca karşılığı μυρτον’dan galat […]
Ocak 18, 2018

81. Bölüm

Ağaç Kültü *  “Lydia’ya girildiğinde yol ayrılır, bir kolu sola Karia’ya doğru götürür, diğeri sağa, Sardis’e doğru. Bu sonuncu yoldan giden bir yolcu Menderes’i geçip Callabetus’dan […]
Ocak 18, 2018

80. Bölüm

Mukaddes ağaç teması * Ege çevrelerinde Tanrıça-Ağaç-Dağ-Kahramanların hayvanları birliğine de sık sık rastlanır. Lysia’da Myra kentine (şimdiki Demre – fot. 104a-b) ait bir para üstünde ağacın […]
Ocak 18, 2018

79. Bölüm

Suda hayat, dinçlik ve ebediyet bulunması *  Kozmogonik sembol, bütün tohumların haznesi sıfatlarıyla su, en mükemmel sihrî ve tıbbî madde olmaktadır; tedavi eder, gençleştirir, ebedî hayat […]