Antiklerikalizm

Kasım 4, 2016

Antiklerikalizm

Antiklerikalizm Antiklerikalizm bir XIX. yy. olgusu, kilisenin iktidar ve imtiyazlarını yerinden etmeyi ve cismanîleştirmeyi amaçlayan bir politik program oluyor. Ancak antiklerikal tutum Batı’da Hristiyanlığın teessüsü tarihine […]
Kasım 4, 2016

Protestanlık Kavramları

Protestanlık Kavramları Buraya kadar söylediklerimizden antiklerikalizmin, kilise reformu hareketinin bir sonucu ya da bunun amili olduğu, her halükârda onsuz mütalâa edilemeyeceği belirgin oluyor. Bu itibarla bu […]
Kasım 4, 2016

Reform Hareketi

Reform Hareketi Geç Ortaçağların en heyecanlı olaylarından biri, Katolik Kilisesi’nin “Sukutu” ve Reform’un zuhuru olmuştu. Tek Hristiyan kilisesinin zevalı, yüzlerce yıl öncesinden fark edilmişti, ama ancak […]
Kasım 4, 2016

Lâikliğin Evrimi

Lâikliğin Evrimi Konu, esas itibariyle siyasette rahiplerin nüfuzu veya bunun yandaşlığı aleyhine bir düşünce sistemi olmasıyla sosyoloji kitapları, “lâiklik” yerine rahiplik karşıtı “antiklerikalizm” terimini ikame etmişlerdir. […]