Lâikliğin Yerleşme Koşulları

Kasım 4, 2016
Kasım 4, 2016

Lâikliğin Yerleşme Koşulları

Lâikliğin Yerleşme Koşulları Sekülarizm-lâiklik’in dünyadaki tarihçesi, bunun ancak Fransız Devrimi ile noktalanan burjuva-kapitalist hareketin içinde yer aldığını, burjuvazinin o gün bugün elinde tuttuğu iktidarı sırasında, bir […]
Kasım 4, 2016

Halk "Antiklerikalizmi"

Halk Antiklerikalizmi Osmanlı toplum yapısında idareci sınıf (Osmanlı)-halk (Türk) düalizminin çok belirgin şekilde yüzyıllar boyunca kendini sürdürdüğünü, bu iki sınıfın birbirlerinin antitezi olarak, birbirlerine her bakımdan […]
Kasım 4, 2016

Lâikliğin Özü İtibariyle Türkiye’de Lâiklik

Lâikliğin Özü İtibariyle Türkiye’de Lâiklik Fransızların “hiçbir hususu eksik bırakmamak” anlamına gelen “metre les points sur les’i – ‘i’lerin üzerine noktalarını koymak” (onlarda bizim noktasız ‘ı’mız […]
Kasım 4, 2016

Mustafa Kemal Paşa’nın Düşünce Sistemi

Mustafa Kemal Paşa’nın Düşünce Sistemi Böylece, Türk ulusunun kalbi olacak olan T.B.M.M’nin düşünsel ve toplumsal yapısını özetlemiş olduk. Ya, bu “malzeme”yi kullanarak, çoğu kez de ona […]