Yine Top Dökümü

Şubat 11, 2017
Şubat 11, 2017

Yine Top Dökümü

Yine Top Dökümü Konstantinopolis’in kuşatılması sırasında top dökümü teknolojisi üzerine bazı bilgi parçaları bulunuyor. Veriler 1467 Kristobulos yazmasında var. Anlatılandan Fâtih, ustalarını çağırıp onlarla, kent duvarlarını […]
Şubat 11, 2017

Önsöz – Türk ve Yahudi Kültürlerine Bir Mukayeseli Bakış

Önsöz – Türk ve Yahudi Kültürlerine Bir Mukayeseli Bakış Tarihin içine dalmak, Okyanus’a dalmaktır, dipsiz, ufuksuz Okyanus’a. Bunun her yanı (dinî, siyasî, içtimaî) onun bütünü içinde […]
Şubat 11, 2017

Ram

Ram Bu rahipler arasında Ram adında, çiçeği burnunda, kendini dahi din adamlığına yöneltmiş, ama murakabeye dalmış ruhu ve derin düşüncesiyle, işbu kanlı külte isyan eden bir […]
Aralık 26, 2016

Taşıma – Ulaştırma – İletişim Teknikleri

Taşıma – Ulaştırma – İletişim Teknikleri Bundan otuz kırk yıl öncesine kadar “Ulaştırma Bakanlığı”nın adı “Münakalât Vekâleti” idi. Biz de bu bahsin başlığı olarak “Münakale Teknikleri” […]