Şubat 11, 2017

Efesli Soranus

Efesli Soranus Bilinen ilk çocuk hekimlerinden olan Soranus’un yaşamı konusunda çok az bilgi vardır. Bilindiği kadarı ile M.S. 90–138 yılları arasında yaşamıştır. Efes’te doğmuş, tıp eğitimini […]
Şubat 11, 2017

Sözlü(Sesle) İletişim

Sözlü (Sesle) İletişim Buraya kadar taşıma ve taşınmaya mütevadir hususlar gözden geçirilmiş oldu. Haberleşme keyfiyetinin geniş manada münakale (ulaştırma) kavramına dahil olması itibarıyla “konuşma teknikleri”ne de […]
Şubat 11, 2017

Dişçilik

Dişçilik Cerrahiyet al–Hâniye üç baptan meydana gelmiş. Birinci bapta dağlama “Cautérisation”, ikincide çeşitli insizyonlar (çizip yarmalar) ve sair cerrahî müdahaleler, üçüncüde de kırık ve çıkıkların tedavisi […]
Şubat 11, 2017

Taşıma Kapları

Taşıma Kapları Gerek doğruca insan ve hayvan sırtında, gerekse çeşitli kara ve deniz araçlarıyla münakalede, dökülebilir veya perakende küçük emtianın içine konduğu kaplardan özellikle kentlerde kullanılan […]