Şubat 11, 2017

Sessiz iletişim

Sessiz iletişim Dönüyoruz yüz göz beden hareketleriyle iletişime. Basit bir refleks gibi görünen göz kırpma olayının aslında pek çok anlam taşıdığı ortaya çıkmış. Bundan böyle dikkat […]
Şubat 11, 2017

Ahşap teknelerin inşasında kullanılan âletler

Ahşap teknelerin inşasında kullanılan âletler Ahşap teknelerin inşası için kullanılan takım ve avadanlıklar, basit el âletlerine inhisar eder. Şekil 2. – El hizarı Bunlardan ilk olarak […]
Şubat 11, 2017

İspençiyari(Farmakoloji)

İspençiyari(Farmakoloji) XVI ve XVII. yy.larda Harem, Enderûn ve Bîrun’daki bütün saray görevlileri, bostancılarla birlikte, 25 ilâ 40 bin olarak tahmin ediliyor. Melling’e göre Topkapı Sarayı’nda atlı […]
Şubat 11, 2017

İnsan tarafından taşıma

İnsan tarafından taşıma Dünyanın her yerinde yük, insanlar tarafından omuzda, alında, başta, sırtta ya da, yöresine göre bunların birkaçıyla bir arada taşınmış (Resim 98). İnsan ve […]