Hitit – Hurrî – Mitanni Dünyasında

Şubat 11, 2017

Hitit – Hurrî – Mitanni Dünyasında

Hitit – Hurrî – Mitanni Dünyasında Küçük Asya’daki Asurlularla temasımız kesilince karşımıza kronolojik sıradan Hurrî – Mitanni’ler çıkıyor. Güney – Doğu Anadolu ile Dicle – Fırat […]
Şubat 11, 2017

Halk Tababeti

Halk Tababeti Kitabımızın ana konusu olan halk hekimliği ve eczacılığı, kullanılan bir ilâçlar ve tedavi yöntemleri ve bunların kökenleri babında Diyarbakır’da eczacı Mebrure Değer çok ilginç […]
Şubat 11, 2017

Mübadele Teknikleri

Mübadele (Değiş – Tokuş)* Teknikleri  “Parayı paraya ver, parayı araya verme”. Tarih Orta – Doğu’da başlar, tarihle birlikte de iktisadî faaliyetler; Anadolu, “Ege’nin Kraliyet Yolu” tesmiye […]
Şubat 11, 2017

Tenzû Kursları

Tenzû Kursları Batı’nın etkisiyle ülkemize gelen Uzak – Doğu dünyasının tiryâkı mahiyetinde, bizde tedavide zamanın endikasyonları çerçevesi içinde çok rağbet bulan Tenzû kursları vardır. Mürekkep ilâçların […]