Musikî İle Tedavi

Şubat 11, 2017

Musikî İle Tedavi

Musikî İle Tedavi Sağaltma için musikinin faydalı etkileri, Antikçağ’dan itibaren geniş ölçüde kabul edilmiş. İbnî Abî Usaybia’ya göre Phrygia ve Mysia’da (Anadolu) ilk tıp adamları, çalgısıyla […]
Şubat 11, 2017

İslâm – Türk Dünyasında Ticaret

İslâm – Türk Dünyasında Ticaret Faiz meselesi  Halk dilinde faize “işlenti” deniyor (Ks) ki bu sözcük, sermayenin “işlemesi”nden hasıl olan fazlalığı ifade ediyor. Gerçekten, Türkçedeki yaygın […]
Şubat 11, 2017

Fütüvvet ve Ahîlik – Loncalar

Fütüvvet ve Ahîlik – Loncalar Mevlana, bir münasebetle, oğlu Veled Çelebi’ye, Konya’daki İçtimaî sınıfları, evlerin ihtişam derecesine göre yukardan aşağı şöyle sıralamıştı: 1- Sultanlar ve melikler; […]
Şubat 11, 2017

Sığırlar

Geviş getiren büyükbaş evcil hayvanlar genellikte cer hayvanı olarak kullanılıp istisnaî olarak bunlara yük de yükleniyor. Anadolu’da, çeşitli sebeplerden çok önemsenen hayvanlar arasında mandaya “camıs – […]