Grek Dünyası Ticareti

Şubat 11, 2017

Grek Dünyası Ticareti

Grek Dünyası Ticareti Grek ticareti, en büyük gelişmesini koloni tesisi suretiyle kaydetmişti. Böylece, ana sitelerde bizzat koloniler artık “yolu açılmış” bulunan bütün diyarlardan besin maddeleri ve […]
Şubat 11, 2017

Tıp Tarihinde Gezinti

Hindu geleneği, en eski Atreya ve Suşruta Hindu mekteplerini M.Ö. VI. yy.a oturtuyor. Bu keyfiyet, Grek anatomi ve tıbbının mı Hindu anatomi ve tıbbından etkilendiği, yoksa […]
Şubat 11, 2017

Tıbb-ı Nebevi

Tıbb-ı Nebevi Batı dil bilginleri genellikle İslâmî tıbbı iki münferit gelenek, İslâm öncesi Galenik tıp ile Nebevî tıptan ortaya çıkmış diye tarif etmişler. Genellikle kısaca Galenik […]
Şubat 11, 2017

Münferit Kavramlar

Münferit Kavramlar Aşağıda konumuzla doğruca ilgili olarak onu tamamlayan bazı bireysel kavramaları irdeliyoruz.       Suftaca İslâm dünyasında suftaca, günümüzün çekine benzer, yazılı kredi senedi şeklinde, […]