Şubat 11, 2017

İslâm’da Farmakoloji

İslâm’da Farmakoloji Müspet ilimlerin yanı sıra, bir Arap ilmini tarihî olarak takip edebileceğimiz en uygun alan farmakoloji oluyor. Bunun da birçok nedeni var. Başta, bâtılı karıştırmadan […]
Şubat 11, 2017

Araba

Araba Hindistan’da köyden köye yaya gidilmesi o denli mutat bir olaydır ki, metinlerde bundan çok az söz edilmiş. Aşırı duyarlık saikiyle hacca tamamen yaya olarak gidilmiş […]
Şubat 11, 2017

İslâm’da Veteriner Tababeti

İslâm’da Veteriner Tababeti “İslâm medeniyeti” denince Ortaçağ Doğu Medeniyeti anlaşılmaktadır. Adnan Adıvar, “İslâm ilmi” yerine “Arap diliyle ilim” deyimini daha uygun buluyor. V. VI. yy.larda Bizans […]
Şubat 11, 2017

Ticaret

Ticaret Buraya kadar hep “ticaret” kavramının kapsadığı konular için de dolanıp durduk. Artık işin sonuna yaklaşıldığından, işbu “ticaret” kavramını doğruca yerine oturtmanın zamanı gelmiş oluyor. Tidjara […]