Kaynakça – Halk Eczacılık ve Sağaltma Teknikleri

Şubat 11, 2017
Şubat 11, 2017

Kaynakça – Halk Eczacılık ve Sağaltma Teknikleri

Kaynakça – Halk Eczacılık ve Sağaltma Teknikleri MÜRACAAT EDİLEN ESERLER   Bu listeye sadece dipnotlarda gösterilmiş olanlar alınmıştır. Kısaltmalar AB Ana Britannica BL Büyük Larousse BTL […]
Şubat 11, 2017

Râzî

Râzî Râzî, olağanüstü bir pratisyen olarak “Göçebe tabibin rehberi” adlı, 377 aphorism’den (vecize–özdeyiş) oluşan bir eser bırakmış. Rey’de çalıştıktan sonra eğitimini Bağdat’ta tamamlayıp burada hekimlik yapmış. […]
Şubat 11, 2017

Delilik Üzerine

Delilik Üzerine Delilik, tecessüsü tahrik eden ama yine de korkutucu bir konu olmuş. Çok kişide dayanılmaz bir çekicilik, başkalarında da geniş ölçüde merak ve ürküntüden kaynaklanan […]
Şubat 11, 2017

Eşek

İkta – tımarın, yetersiz bir para ekonomisi ile pahalı bir silâhlanmanın güçlüklerini çeken toplumlarda meydana çıkmış olduğu çoğu kez kabul ediliyor. Hükümdar, askerî hizmeti, toprak olan […]