Yahudi Mistiği Ve İslâm Tasavvufu

Şubat 11, 2017
Şubat 11, 2017

Yahudi Mistiği Ve İslâm Tasavvufu

Yahudi Mistiği Ve İslâm Tasavvufu Konuya, bunun büyük uzmanlarından İsmail Hüsrev Tökin Bey’in yazılarından bazı aktarmalarla gireceğiz. “Sohbete verilen kıymet, medeniyetlere göre değişiyor. Batı medeniyeti, konuşanı, […]
Şubat 11, 2017

Peygamber’den önce…

Peygamber’den önce… XIV-XV. yy. bilginlerinden Mecdüddin Firuzâbadî’nin telif ettiği Arapça Kamus, Asım Efendi tarafından tercüme edilip Sultan II. Mahmud’a sunulmuş (XVIII-XIX. yy.) ve “Kamus Tercemesi” olarak […]
Şubat 11, 2017

Sunu

Sunu Bilindiği gibi, ülkemizde kültür ve tarih araştırmaları çok yetersizdir. Oysa bir toplum kendi tarihi ve kültürel kökenlerini araştırmak, yorumlamak, anlamak ve sahiplenmek zorundadır; uygarlığı anlayıp […]
Şubat 11, 2017

Bozkır Tıbbı

Bozkır Tıbbı Çin’in en yakın teması, Asya’nın uçsuz bucaksız vasî bozkırlarında at koşturan göçebe kavimlerle olmuş. Bu temas, çoğu zaman istilâlarla biten savaşlar, ya da ticarî […]