Şubat 11, 2017

İran Tıbbı

İran Tıbbı Yahudilerin iki kez İran istilâsına uğrayıp (Birinci Mabet ve İkinci Mabet dönemleri) asırlarca sürecek sürgün hayatlarında İran’la iç içe olmuşlar ve bittabi aralarında büyük […]
Şubat 11, 2017

Giriş

Giriş Biyolojinin aşamalarının öyküsü, beşeriyetin ilk çağlarına çıkar. İlkel insan, farkında olmadan Doğa’ya karşı kendini korumak ve yaşayabilmek için biolojist olmak, onu çevreleyen varlıkları gözlemek zorunda […]
Şubat 11, 2017

Yahudî Ve Türk-Îslâm Mistisizmi

Yahudî Ve Türk-Îslâm Mistisizmi “Yahudi mistisizmi, Yahudi dininin, sair dinlerin mistisizmleri gibi, özellikle âbidle Tanrı’sı arasında kişisel birleşmeyi idame ettirme yolundaki bir vechesidir”[1] “… bana seni […]
Şubat 11, 2017

Hint Tıbbı

Hint Tıbbı “Veda”, “bilgi” anlamına gelen Sanskritçe bir sözcük olup Hindu dininin kutsal metinlerinden her biri oluyor. M.Ö. 1500–1200 arasında ortaya çıktıkları kabul ediliyor. Âyin ve […]