Şubat 11, 2017

Sîhri Tedavi

Sîhri Tedavi Tıbbî inanç, sihrî tedavi ve de halk hekimliği alanında biraz daha dolanacağız. Hasta çocuğu sağaltma rituslarından biri onu bir toprak yarığından, bir delik kayadan […]
Şubat 11, 2017

Önsöz

Önsöz Ne eczacıyız, ne tabip. Amacımız bu iki bilim dalının tarihini yazmak değil. Kaldı ki biz bu disiplinlerin, söylediğimiz gibi, uzağında bulunuyoruz. Merakımız, kendini birtakım otlarla […]
Şubat 11, 2017

Otacı

Otacı ” ‘Ot’ sözcüğü, kökleriyle toprakta yaşayan uzviyet (organizma), nebat olarak Çağatay, Azerî, Uygur Türkçelerinde yaşıyor. Ayrıca Uygur Türkçesinde ‘ot’, devâ, ilâç, şifa, fakat (iyileşme); ‘otamak’ […]
Şubat 11, 2017

Yine Biraz Gerilerden

Yine Biraz Gerilerden İslâm, Tanrı’nın ebedî kelâmında mündemiç buyruğu gerçek yaşama oturtmak üzere var olmuş cemaattir. Vahiy’den önce “bu buyruğun özümlenir duruma gelmiş hali, bir müteal […]