Şubat 11, 2017

Grek Tıbbı

Grek Tıbbı Grek başarıları arasında tıp, sadece matematikten sonra geliyor ve Hippokratik yazılarının İonya doğa felsefesiyle yakın bağları bulunuyordu. Fizyoloji ve anatomide modern bilimin başlangıcından önce […]
Şubat 11, 2017

İslâm Ve Musevîlik

İslâm Ve Musevîlik Bu kitabın başında, “Sunuş”ta, R. Bosworth Smith’in Kur’an üzerindeki Yahudi etkisi konusundaki görüşünü nakletmiştik. Ancak, C. Brockelmann gibi bir bilgin de Muhammed’in “Kitab-ı […]
Şubat 11, 2017

Çeşitli Uygarlıklarda Tıp

Çeşitli Uygarlıklarda Tıp Her ne kadar Hippokrates tıbbın “babası” olarak biliniyorsa da, üstadın doğmasından önce dünyada binlerce yıl tıp uygulaması vardı. Bu itibarla biz konuyu mümkün […]
Şubat 11, 2017

İnsan kurbanı

İnsan kurbanı Yukarda özetle olduğu kadar ancak bazı önemli Küçük Asya kentlerine inhisar etmiş Yahudi yerleşmelerinden söz ettik. Ama biz, çok daha geniş, “ulusal” sınırları aşan, […]