Şubat 11, 2017

Roma’da Tıp ve Celcus

Roma’da Tıp ve Celcus “Medicine” sözcüğünün kökünü oluşturan Medicus (ιατρος), Roma’da sağaltma sanatını icra eden her kişiye verilen addı. Bu sözcük bizdeki hem hekimleri, hem de […]
Şubat 11, 2017

Taş kültüne örnekler

Taş kültüne örnekler Yukarda, İsmail evlâtlarının, Mekke’den hicret ederken Kâbe civarından taşlar topladıklarını ve gittikleri yerlerde bunlar için ayinler düzenlediklerini anlatmıştık. Aslında bu davranış Arabistan’ın eski […]
Şubat 11, 2017

Dioscorides

Dioscorides Dioscorides, ünlü Materia Medica’sında 500 kadar tıbbî bitkinin morfolojik, farmakolojik ve toksikolojik özelliklerini veriyor ve bunların çoğu da Anadolu ürünü. Böylece de Dioscorides, Anadolu tıbbî […]
Şubat 11, 2017

Hanifler

Hanifler Ünlü müsteşrik Emile Dermenghem, “Muhammed’in hayatı” adlı kitabında onun Hicret sırasında Medine’ye (Yasrîb) girişini anlatırken “saçları kulaklarının altına kadar dalgalanıyordu ve bıyıkları kırpılmıştı. Bu biçimi, […]