Tanrı’nın Adları

Şubat 11, 2017
Şubat 11, 2017

Tanrı’nın Adları

Tanrı’nın Adları Tevrat’ta Tanrı için çeşitli İbranî tabirler kullanılmıştır. Bunlardan bazıları hem cinse ait (genel) hem de neve has (özgül) anlamda geçmektedir; sairleri de sadece İsrael […]
Şubat 11, 2017

Lokman Hekim

Lokman Hekim İslâm öncesi ve İslâmi dünyada çoğu kez bir Lokman görünüyor: Bu kişi bilgeliği ile ünlü; bu yüzden de “el-hakîm” olarak anılıyor. Bu ad, birçok […]
Şubat 11, 2017

Paracelcus

Paracelcus Aradan dört beş asır geçecek, Celsus, Alman hekim Paracelsus’ta yaşamaya devam edecekti. “Gökyüzündeki her yıldıza yeryüzünde bir çiçek tekabül eder” demişti. Ortaçağ Batı tıbbına damgasını […]
Şubat 11, 2017

Allah Kavramı

Allah Kavramı Buraya kadar serdettiğimiz mülâhazalar bizi, Allah-Tanrı kavramının kesinlikle betimlenmesi-tarifi gereğine bağladı. Bu kavrama, olabildiğince açıklık getirmeden yürümek, konumuz açısından sayısız sakınca doğurur. Gerçi daha […]