Gnosis İrfan

Şubat 11, 2017
Şubat 11, 2017

Gnosis İrfan

Gnosis İrfan Bir hocaya şakird olan Kur’an okur Kur’an yazar Bir mürşide mürid olan İrfan okur irfan yazar”   (Abdi İmam)[1] “Derya-i muhit cûşa geldi Kevn ile […]
Şubat 11, 2017

Kabbala’nın kökeni

Kabbala’nın kökeni Bildiğimiz kadarıyla Kabbala adı ilk olarak XI. yy.da ortaya çıkıyor, şair ve dinî feylosof Salomon İbn Gabirol’un yazılarının birinde. Burada geçen gerçek tabir Hockmat […]
Şubat 11, 2017

Kandil

Kandil Künhül ahbar ve Hibetullah’ın Saatnâme’si gibi eserlerde “arşın altında bin kandil açılır… Bir kandilin içinde yedi kat yerler, yedi kat gökler… sekiz kat cennet, öküz, […]
Şubat 11, 2017

Çin’de Tıp

Çin’de Tıp Daha önce de irdelemiş olduğumuz Çin tıbbının efsanevî dönemi burada konumuz dışında kalıyor. Çin’in eski tarihi, birlikte “Beş Hükümdar” tesmiye edilen Fu-Hsi ve dört […]