Hayat ağacı

Şubat 11, 2017
Şubat 11, 2017

Hayat ağacı

Hayat ağacı Mısır’da mumyalar altından, bronz, taş, fayanstan nazarlıklarla örtülüyordu, ölünün ölümsüzlüğünü korumak üzere.[1] İnsanoğlu, ebedî yaşamı sağlayacak otun peşine düşmüş, Gilgameş’ten beri. Bunu Cengiz de […]
Şubat 11, 2017

Lâdinî yaşam

Lâdinî yaşam Buraya kadar dinî ve dine sıkıca bağlı mistik alanda dolandık. Şimdi de günlük yaşamın bazı veçhelerini irdeleyeceğiz. Gerçi, yukarda ifade ettiğimiz gibi, dinî ile […]
Şubat 11, 2017

Buhur

Buhur Eski Yakın-Doğu kültürleri, ezcümle Mısır, Arabistan, Suriye-Mezopotamya, İsrail ve sair Samî topluluklarınla, farklı dil konuşup farklı tarihî oluşum ve farklı dinî inançlara sahip olmakla birlikte […]
Şubat 11, 2017

Sahte peygamberler

Sahte peygamberler “… öteden beri peygamber olduğunu iddia ederek ortaya atılanlardan hangilerinin hakikî ve hangilerinin yalancı olduğunu tespit edecek bir kıstastan mahrum bulunulduğunu itiraf etmek mecburiyetindeyiz… […]