Temmuz 31, 2017

Şeker

Şeker İslâmiyet’in ilk devirlerinde ve Ortaçağlarda İran’da, bilhassa Hûzistan’da ve daha az ölçüde olmak üzere, Mazanderan’da şeker kamışının yetiştirildiği mukayyet[1] olup esasen “Hûz”, Farsça şeker kamışı […]
Temmuz 23, 2017

Sert Kabuklu Meyveler

Sert Kabuklu Meyveler Sert kabuklu meyveler de Türkiye halkının ciddî besin maddeleri arasında olup bunlara, kendi başlarına yenmelerinin yanı sıra kuru meyveler, bunların sucukları arasında yer […]
Temmuz 23, 2017

Meyveler

Meyveler “Meyve kavak ile kamıştan olmaz” derler. Farsça mîve’nin Türkçeleşmiş şeklinin ifade ettiği genel mana, halk dilinde haşıl (Af), köget (Yalova-İst), mağıl (Ank) gibi az sayıda […]
Temmuz 23, 2017

Baharat

Baharat Baharatın yuvası Doğu’dur. Hangi tarihte Batıya geçtiği pek bilinmiyor. Herodotus’un kinnamômon tesmiye ettiği ağacın tarçın ağacı olduğu muhakkaktır. Kelime, Hindu darchini ve Malezya dilindeki kaimanis’ten […]