Bir Özel Durum Geophagy

Ağustos 6, 2017

Bir Özel Durum Geophagy

Bir Özel Durum Geophagy Sivas dolaylarından gelmiş yaşlıca bir kadının ara sıra bahçeden toprak alıp yediğini görmüş (1940) ve köyünde bu âdetin çok yaygın olduğunu dinlemiştik. […]
Ağustos 6, 2017

Tahammür (mayalanmış) Etmiş İçkiler

Tahammür (mayalanmış – fermante) Etmiş İçkiler Daha M.Ö. yedinci binlerde Çatalhüyük sakinlerinin çitlenbikten (celtis australis) bir nevi şarap yaptıkları ve birayı bildikleri saptanmıştır.[1] Üzümün (ve zeytinin) […]
Temmuz 31, 2017

Yiyeceklerin Muhafazası

Yiyeceklerin Muhafazası Anadolu yarımadasında kışların genellikle uzun sürüp haylice sert geçmesi devamlı surette taze besin maddesi teminine olanak sağlamaz. Bu itibarla sair kıtalarda olduğu gibi buranın […]
Temmuz 31, 2017

Yağlar Ve Sütlü Maddeler

Yağlar Ve Sütlü Maddeler Yağ gereksinimi, hayvanî ve nebatî olmak üzere iki merıbadan temin edilmekte olup nebatî yağlardan zeytinyağı genellikle Samsun-İskenderun hattının batısında kalan bölgelerde revaçtadır; […]