Kısa Bibliografya

Ağustos 6, 2017

Kısa Bibliografya

KISA BİBLİYOGRAFYA Burada sadece bu ciltte atıf yapılan kitap ve makaleler verilmiştir. Tam bibliyografya eserin sonunda bulunacaktır. “Kısaltmalar”da gösterilenler burada yeniden yazılmamıştır. Abû’l Farac Tarihi Acar, […]
Ağustos 6, 2017

Bu Cildi Bağlarken

Bu Cildi Bağlarken Kültür bir sosyal hadise olduğuna göre onun tetkikine yaklaşım için teorik mülâhazalar, lâzım şart ise de hiçbir zaman kâfi şart sayılamazlar. Bunların behemehâl […]
Ağustos 6, 2017

Türk Sofrası

Türk Sofrası Artık sofraya oturalım. Günde kaç defa, kaç öğün olur bu iş? Öğün, zaman, vakit (Sm, Dz, Ank); yemek zamanı (Ank, Sv, Ada, Gr); bir […]
Ağustos 6, 2017

Türk Mutfağı

Türk Mutfağı Buraya kadar sözünü ettiğimiz “Türk mutfağı”ndan, Türk yemek sistem ve çeşidini kastetmiştik. Bu kere aynı ifade ile Türk evinde yemeğin piştiği mahal (“atölye”) anlaşılacak […]