Fey Kavramı, Kökeni Ve Gelişmesi

Eylül 8, 2017

Fey Kavramı, Kökeni Ve Gelişmesi

Fey Kavramı, Kökeni Ve Gelişmesi İslâm’ın ilk döneminde, yani Peygamber ve ilk Halife’lik zamanında ve Büyük Fetihler’den önce, ümmet bir kapalı cemaat teşkil ettiğinden müzâraa İslâm’ın […]
Eylül 8, 2017

İslâmda Toprak Hukuku

İslâmda Toprak Hukuku İslam tarihinde karşılıklı etkiler konusunda iki hususun birbirinden kesin olarak ayrılması gerekir: Halifeler ordularının işgal ettikleri ülkelerde İslam’ın etkisi ve Müslümanların gelişinin sosyo-ekonomik […]
Eylül 8, 2017

Asya Tipi Üretim Tarzı (Atüt)

Asya Tipi Üretim Tarzı (Atüt) Evet, Marx Mughal Hindistan’ın feodal olarak nitelendirilmesini kesin olarak reddediyordu; kaçınılmaz bir sonuç olarak aynı şeyi Osmanlı Türkiye’si için de yapmıştı. […]
Eylül 8, 2017

Doğu Avrupa Feodalitesi

Doğu Avrupa Feodalitesi “Avrupa’nın tarihçileri çoktan beri ‘Elbe’nin ötesinden itibaren Doğu Avrupa’nın toprak rejimiyle Batı Avrupa’nınkinin temsil ettikleri tezat’a işaret etmişlerdi. Zira ‘senyörlük müesseselerinin zevalinden Batı […]