Eylül 8, 2017

Mughal Hindistan

Mughal Hindistan Timur’un ahfadı sonunda, dedelerinin dedesi Cengiz’in “fazla sıcak” diye beğenmediği Hindistan’ı ele geçirecek, tarihe “Moğol sülâlesi” olarak geçecek olan dönemi başlatacaklardı. 1525’te bu ülke […]
Eylül 8, 2017

İhyaü’l Mevât

İhyaü’l Mevât “Âyişe r.a.’dan Nebî s.a.v.’in ‘her kim, kimseye ait olmayan (harap) bir arzı imar ederse, o kimse (o yere) elyaktır’ buyurduğu rivayet edilmiştir.” “Bu hadîs […]
Eylül 8, 2017

Himâ

Himâ Daha önce gördüğümüz gibi, kabile iktisadî yapısında toprağın özel mülkiyeti kavramı, toprak az çok bir müşterek geçim kaynağı olduğundan, gelişmemiş durumdaydı. Bu keyfiyet, müşterek otlaklar […]
Eylül 8, 2017

Talci’a (Himaye)

Talci’a (Himaye) Bizanslıların patrocinium fundorum, yani himaye sistemine muadil talci’a da yine toprakların geniş mülk haline dönüştürülmesine vasıta olan bir başka çok önemli yöntem oluyordu şöyle […]