Eylül 8, 2017

Sasanî İran

Sasanî İran Bu devasa hareketin sonucu, İslâm ülkelerinin ekonomik ve sosyal yapısında belli bir değişme şeklinde tecelli edecekti. İlk başların kentsel ve göçebe İslâm’ı yerini her […]
Eylül 8, 2017

Özbeklerde Toprak Hukuku

Özbeklerde Toprak Hukuku Maverraünnehr’den Küçük Asya’ya uzanan Sasanîler devletini İslâm hareketi gark etmişti. İslâmî düşünce sistemi bu alanları galvanizlemiş, etkiler, tepkiler ortaya ayrıntılarını verdiğimiz Arap sentezini […]
Eylül 8, 2017

İran Moğollarında Toprak Hukuku

İran Moğollarında Toprak Hukuku İlhanlılar, Ortaçağ Avrupa’sının hayal edemeyeceği bir devlet örgütüyle çıkıyor tarihin karşısına. Ayrıntılarına girmeyeceğimiz bu merkezî idare mekanizmasının başlıca çarklarından biri, başında “vezir”i […]
Eylül 8, 2017

Moğol Toprak Hukuku

Moğol Toprak Hukuku Moğol tarihinin büyük uzmanlarından Vladimirtsov da, “Moğol göçebe feodalizmi”nden söz ederken, feodalizmin her şeyden önce bir yerleşik toprak düzenini nitelediğini unutmuş görünüyor.[1] Meselâ […]