Eylül 8, 2017

Osmanlı Fıkhı

Osmanlı Fıkhı Fıkıh, aslında “anlayış inceliği, bilgi” manalarına gelip lexicography ilmi olan “fıkh el-lûgâ”da olduğu gibi, Roma’nın iurisprudentia’sına müşabih “İlâhî ve beşerî maslahatların ilmi”dir ve dinî, […]
Eylül 8, 2017

Ve Yine Türk Hukuku

Ve Yine Türk Hukuku Artık Anadolu Beylikleri’nden geçerek Osmanlı alanına ayak atmanın zamanı geldi. Ama tarihin bu dev uzviyetinin teşrihine girişmeden önce, buraya kadar kullanmış olduğumuz […]
Eylül 8, 2017

Selçuklu Ve Anadolu Beylikleri Dönemi – Uçlar

Selçuklu Ve Anadolu Beylikler Dönemi – Uçlar “Selçukluların askerî müessesesi birden bire meydana gelmemiştir… Bu (askerî) sistem, önceki evrim elemanlarını içine almış ve yüzyıllar boyunca Türk […]
Eylül 8, 2017

Ve Bizans devletçiliği

Ve Bizans devletçiliği Eski Hellas tarihi Helen – Barbar karşıtlığının etkisiyle mülemma idi; nasıl olmasın ki “barbar” her an kapıyı çalıyor, her an Karadeniz buğday ambarının […]