Eylül 8, 2017

İltizam

İltizam İltizam sistemi, Osmanlı İmp.nun zeval döneminde onun ekonomik ve sosyal gelişmesinde birinci derecede rol oynamış, büyük önemi haiz bir müessese olmaktadır. O, Osmanlı toprak rejiminde […]
Eylül 8, 2017

Mısır’da Toprak Kanunu

Mısır’da Toprak Kanunu Bu vesile ile Osmanlı genel idare şeklinin dışında kalmış Mısır’da uygulanmış olan toprak rejimi “Kanûn”u üzerinde biraz eğleneceğiz. Memlûk devleti, Yavuz’un satveti karşısında […]
Eylül 8, 2017

Kanun

Kanun  1330 (1914) da yayımlanan “Arazi Kanûnnâme-i Hümâyûnu Şerhi”nde “ Kanun ” tarif ediliyor: “Kanun: lâfzı filasl mastara,[1] endaze, mikyas manasına olarak lâfz-ı Suryanî olub lisan-ı […]
Eylül 8, 2017

Osmanlı Toprak Hukuku

Osmanlı Toprak Hukuku Evet, Osmanoğlu, Basileus’un  koltuğuna oturmuştu, elinden önce Trakya topraklarını almış, arkasından Balkanlar’a sarkmıştı. Bunda, sosyal tarihçilerle genel olarak kabul edilen büyük bir “ulusal” […]