Eylül 8, 2017

Yine Feodalite Tartışması Ve Osmanlı Gerçeği

Yine Feodalite Tartışması Ve Osmanlı Gerçeği Cumhuriyet dönemi devrimlerinin fikriyatının oluşturulmasını üstlenmiş ünlü KADRO ekibi içinde toprak sorunlarına sadece İsmail Hüsrev (Tökin) Bey değinmişti. O günlerde […]
Eylül 8, 2017

Yine Osmanlı Kuruluşu

Yine Osmanlı Kuruluşu “İslâmî devletler… genellikle göçebe kökenliydiler. Emevîler, Hamdanîler, Selçuklular… Osmanlılar, Safavîler ve Mughal politik sistemlerinin hepsi göçebe çöl konfederasyonlarından türemişlerdi. Hattâ bunlardan geçmişi en […]
Eylül 8, 2017

Vergi Sisteminin Kökenleri

Vergi Sisteminin Kökenleri “Osmanlı vergi sistemi İslâmî unsurlarla Selçuk Türklerinden ve yerel unsurlardan gelen birçok unsurun tam bir karışımıyla ortaya çıkmış bir malî sistemdir. Bu sistemin […]
Eylül 8, 2017

Tımar

Timar (Tımar sistemi) “Osmanlı fethi her şeyden önce tımar sisteminin yerleşmesi demektir. Çünkü bir memlekette toprakların il yazıcıları tarafından tahrir olunarak timarlara taksimi, fethin son ve […]