Karl Liebknecht (1871-1919)

Aralık 11, 2017
Aralık 11, 2017

Karl Liebknecht (1871-1919)

Karl Lıebknecht (1871-1919) Luxemburg’un mücadelesinde onunla yakın işbirliği yapmış olan Karl Liebknecht, Berlik’de Spartakistler adlı yeraltı grubunu kuran Alman sosyal demokrattı. Bu grup sonradan Alman Komünist […]
Aralık 11, 2017

Rosa Luxemburg (1871-1919)

Rosa Luxemburg (1871-1919) Polonya asıllı Alman devrimcisi olan Rosa Luxemburg (Resim 14), Polonya Krallığı Sosyal Demokrat Partisi’nin ve sonradan Alman Komünist Partisi’ne (KDP) dönüşen Spartakistler adlı […]
Aralık 11, 2017

Alman Solu Ve Sosyal Demokrasisi

Alman Solu Ve Sosyal Demokrasisi Ülkemizde bir zahirî sosyal demokrasi akımının varlığı ve yine bunun Alman sosyal demokrasisi ile ilgili görünmesi, bo sonuncusunun ayrıntılarıyla irdelenmesini haklı […]
Aralık 11, 2017

Jean Jaurés

Jean Jaurés Fransız solunun önemli temsilcilerinden Jean Jaurés (1859-1914), Ecole Normali Supérieure (Yüksek Öğretmen Okulu)’un parlak bir öğrencisi olarak 1881’de mezun oldu. Albi lisesinde felsefe öğretmenliği […]