Harp İçinde Alman Propagandası

Aralık 11, 2017
Aralık 11, 2017

Harp İçinde Alman Propagandası

Harp İçinde Alman Propagandası Harp içinde bile Alman propagandası İstanbul’da faaliyetini sürdürmekten geri kalmıyordu. Bu propaganda daha çok, zaferden sonra Almanya’nın Osmanlı mülkünü nasıl “kalkındıracağı”, Alman […]
Aralık 11, 2017

Türk – Alman İktisadî Münasebetleri

Türk – Alman İktisadî Münasebetleri İki ulus, ya da devlet arasında siyasî münasebetler, iktisadî münasebetler olmadan gelişmez. Mezopotamya’nın, von Bülow’un deyimiyle “sonsuz olanakları” olmasaydı, Rohrbach “Doğu’ya […]
Aralık 11, 2017

Ermeni Meselesi Ve Almanya

Ermeni Meselesi Ve Almanya Wilhelm Almanya’sı ile vâki “geleneksel dostluk”un öyküsünü “yüzyıllar boyunca Alman gerçeği ve Türkler” adlı çalışmamızda anlatmıştık. Ancak bu öykünün o denli çok […]
Aralık 11, 2017

Berlin Kongresi

Berlin Kongresi 13 Haziran’da Berlin Kongresi’nin birinci oturumu olmuştu. Prens von Bismarck, kısa bir nutukla tam yetkili temsilcileri selâmlamış. Avusturya – Macaristan temsilcisi Kont Andrassy’nin teklifi […]