Tarih Boyunca Türk – Alman İlişkileri

Aralık 11, 2017
Aralık 11, 2017

Tarih Boyunca Türk – Alman İlişkileri

Tarih Boyunca Türk – Alman İlişkileri Biz, “yüzyıllar boyunca Alman gerçeği ve Türkler” adlı kitabımızda (1983), Alman “derin devlet” mensuplarının (bunları o kitapta “ocaklı” tesmiye etmiştik) […]
Aralık 11, 2017

Almanya’nın Türkiye’de Nüfuz Politikası

Almanya’nın Türkiye’de Nüfuz Politikası Hep aynı sibak (bağlam) içinde Almanya’nın dünden bugüne Türkiye ile ilişkilerini irdelemeye devam ediyoruz.   XVIII. yy’da Osmanlı İmparatorluğu hegemonyasını artık kaybedip […]
Aralık 11, 2017

Almanya’nın Türkiye’de Koloni Kurma Planları

Almanya’nın Türkiye’de Koloni Kurma Planları Her ne kadar yukarda vermiş olduğumuz “Alman sermayesi ve Şark” adlı makalede Almanya’nın Türk topraklarına koloniler göndermesinin bahis konusu olamayacağı gibi […]
Aralık 11, 2017

Trabzon’da Avusturya Boykotu

Trabzon’da Avusturya Boykotu 5 Ekim 1908’de Berlin Anlaşması’ndan beri fiilen kendi denetiminde olan iki Osmanlı vilâyetini, Bosna ve Hersek’i, ilhak etti. Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilân etmesi ve […]