Ağustos 6, 2017

Sair İçecekler

Sair İçecekler Osmanlı İstanbul’unda “sabahın erken saatlerinde, akşam güneş batarken duyulan ilk ve son sesler sütçü ile yoğurtçunun sesi olurdu. “İğde” diye bağıran, güçlü kuvvetli omuzlarındaki […]
Ağustos 6, 2017

Yemekler

Yemekler Yemek lerin ayrıntılarına girmeden önce bunlarla ilgili bazı temel kavram ve tariflere açıklık getirelim. Türkçe Sözlük, “yavan” için “yağı az, katıksız” tarifini veriyor. Kaşgarlı ise […]
Temmuz 15, 2017

Kültürel Vakıa

Kültürel Vakıa Kültürle ilgili olarak tarif edilen münferit hadiseleri içtimaî hayatın sair veçhelerinden ve bilhassa bütün bir milletin yaşantısına özgü bir mahiyet katan içtimaî yapı telakkilerinden […]
Temmuz 15, 2017

Etnik Unsurlar

Etnik Unsurlar Anadolu’nun çeşitli etnik unsurlarına örnek verip bunların etüdüne ışık tutmak gayesiyle bazı sivrilmiş gruplardan söz edeceğiz. Daha başkaları da varsa da bunlara dair ayrıntılı […]